पीक विमा या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार 27000 हजार रुपये प्रति हेक्टर पीक विमा यादीत नाव पहा 

पीक नुकसान भरपाई २०२१

जिल्ह्यानुसार लाभार्थी याद्या पहा.

    ? ?पुणे ??

  ? ?सिंधुदुर्ग ??

  ? ?सातारा ??

 ? ?औरंगाबाद ??

  ? ?जळगाव ??

  ? ?धुळे ??

  ? ?कोल्हापूर ??

  ? ?यवतमाळ ??

  ? ?नांदेड ??

  ? ?सांगली ??

  ? ?रायगड ??

  ? ?नंदुरबार ??

  ? ?उस्मानाबाद ??

  ? ?बीड ??