Soybean Rate : सोयाबीनच्या दारात वाढ झाली जिल्हा निहाय सोयाबीन बाजारभाव लगेच पहा

शेतमाल: सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हाजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
19/02/2023
औरंगाबादक्विंटल23500053005200
वर्धापिवळाक्विंटल11518052005180
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील)34
18/02/2023
अहमदनगरक्विंटल35477551415096
चंद्रपुरपिवळाक्विंटल144476352004950
जालनापिवळाक्विंटल30515052505200
नाशिकक्विंटल90515154005330
नाशिकपांढराक्विंटल18475253705330
सातारापांढराक्विंटल25540056005500
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील)342
17/02/2023
अहमदनगरक्विंटल62480052345083
अहमदनगरलोकलक्विंटल427450052985217
अहमदनगरपिवळाक्विंटल32450051004800
अकोलापिवळाक्विंटल6014478353085103
अमरावतीक्विंटल84500051535076
अमरावतीलोकलक्विंटल6846500052355117
अमरावतीपिवळाक्विंटल1550475052785050
औरंगाबादक्विंटल98463351425000
औरंगाबादहायब्रीडक्विंटल3499049904990
बीडक्विंटल751480052205150
बीडपिवळाक्विंटल292480152915130
बुलढाणालोकलक्विंटल1300500053405200
बुलढाणापिवळाक्विंटल2394459252475145
चंद्रपुरपिवळाक्विंटल731493352425117
हिंगोलीलोकलक्विंटल500489553415118
हिंगोलीपिवळाक्विंटल1004475052505100
जळगावक्विंटल95511052455161
जालनापिवळाक्विंटल5545485053005210
लातूरपिवळाक्विंटल1183521754195318
लातूरपांढराक्विंटल298490054005150
नागपूरलोकलक्विंटल932450054055179
नागपूरपिवळाक्विंटल60415051114775
नांदेडक्विंटल20500052505100
नांदेडपिवळाक्विंटल137461853135001
नंदुरबारक्विंटल35525052915250
नाशिकक्विंटल1130435054095358
नाशिकहायब्रीडक्विंटल109400055105475
नाशिकपांढराक्विंटल178450053695321
उस्मानाबादक्विंटल85500053005200
उस्मानाबादपिवळाक्विंटल413480053005200
परभणीपिवळाक्विंटल454522253385288
पुणेपिवळाक्विंटल184485052945255
सांगलीपिवळाक्विंटल31536054705400
सोलापूरलोकलक्विंटल4527552755275
वर्धापिवळाक्विंटल4918470952765068
वाशिमक्विंटल7897496553505176
वाशिमपिवळाक्विंटल2700490552805000
यवतमाळपिवळाक्विंटल2663502053055163
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील)51159
16/02/2023
अहमदनगरक्विंटल84453351444880
अहमदनगरलोकलक्विंटल274490152185101
अहमदनगरपिवळाक्विंटल47450050004750
अकोलापिवळाक्विंटल6427470053305098
अमरावतीक्विंटल2480485052505050
अमरावतीलोकलक्विंटल6207490051835041
अमरावतीपिवळाक्विंटल1663436852745077
औरंगाबादक्विंटल79497052505160
औरंगाबादहायब्रीडक्विंटल3489048904890
बीडक्विंटल1310490052755163
बीडपिवळाक्विंटल374466052495090
भंडारापिवळाक्विंटल3490049004900
बुलढाणालोकलक्विंटल1020450053005100
बुलढाणापिवळाक्विंटल7927484252215143
चंद्रपुरपिवळाक्विंटल700466751435031
धुळेहायब्रीडक्विंटल3508550855085
धुळेपिवळाक्विंटल92380151625000
हिंगोलीलोकलक्विंटल683490053215110
हिंगोलीपिवळाक्विंटल664486751335033
जळगावक्विंटल30510052015151
जळगावपिवळाक्विंटल6460050505011
जालनालोकलक्विंटल23284652003850
जालनापिवळाक्विंटल2970475053065225
लातूरपिवळाक्विंटल1479518054115310
लातूरपांढराक्विंटल324480053005050
नागपूरलोकलक्विंटल1042460053845188
नागपूरपिवळाक्विंटल4844479752255105
नांदेडक्विंटल102510353905211
नांदेडपिवळाक्विंटल26520053005275
नंदुरबारक्विंटल84520053005200
नाशिकक्विंटल651388353435274
नाशिकलोकलक्विंटल4519952505199
नाशिकहायब्रीडक्विंटल237500154815435
नाशिकपिवळाक्विंटल50505153335308
नाशिकपांढराक्विंटल311455153385300
उस्मानाबादक्विंटल80500053005200
उस्मानाबादपिवळाक्विंटल573486352575155
परभणीलोकलक्विंटल175510053505200
परभणीपिवळाक्विंटल165517052255187
सोलापूरक्विंटल276520053505331
सोलापूरलोकलक्विंटल81380053505140
वर्धापिवळाक्विंटल3601471852835032
वाशिमक्विंटल4135504853215183