Maha budget 2023 : कालच्या नवीन अर्थसंकल्प अधिवेशनातील सर्व निर्णय पहा

प्रथम अमृत: शाश्वत कृषी-समृद्ध कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद

image 11 Taluka Post | Marathi News

द्वितीय अमृत: महिला, आदिवासी, मागासवर्गीय

image 12 Taluka Post | Marathi News

तिसरा अमृत: पुरेशा भांडवली गुंतवणुकीद्वारे पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रांसाठी तरतूद

image 13 Taluka Post | Marathi News

चौथे अमृत : रोजगार निर्मिती

image 15 Taluka Post | Marathi News

पंचम अमृत: पर्यावरणपूरक विकास

image 14 Taluka Post | Marathi News