shetrasta Adavnuk kayda : शेजाऱ्याने शेतरस्ता अडवला असेल, तर साधा अर्ज करील काम तमाम पहा सविस्तर माहिती