राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यात आज तापमान किती आहे?


पुणे २९.८ (१४.९)
नगर ३०.० (१५.८)
जळगाव ३१.७ (१६.५)
धूळ ३१.५ (१३.२)
कोल्हापूर ३२.८ (१९.२)

महाबळेश्वर 21.8 (11.2)
नाशिक २९.४ (१६.२)
निफाड ३०.६(१३.५)
सांगली ३२.६ (१८.७)
सातारा २९.३ (१५.८)