आजचे मका बाजार भाव

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/09/2023
लासलगाव – निफाड—-क्विंटल15196019601960
नांदूरा—-क्विंटल15195121702170
कुर्डवाडीहायब्रीडक्विंटल5225024002325
जालनालालक्विंटल12202521752125
पुणेलालक्विंटल4240025002450
मोहोळलालक्विंटल41220023002200
किल्ले धारुरलालक्विंटल4230023002300
शहादालोकलक्विंटल1255125512551
मुंबईलोकलक्विंटल232260042003800
जामखेडलोकलक्विंटल8200022002100
तासगावलोकलक्विंटल26216024202300
धुळेपिवळीक्विंटल3205021522052
चाळीसगावपिवळीक्विंटल50175120711875
सिल्लोडपिवळीक्विंटल30210021502150
मलकापूरपिवळीक्विंटल34219022502240
देवळापिवळीक्विंटल25209023102180

आजचे मका बाजार भाव 23/1/2022

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/09/2023
लासलगाव – निफाड—-क्विंटल15196019601960
नांदूरा—-क्विंटल15195121702170
कुर्डवाडीहायब्रीडक्विंटल5225024002325
जालनालालक्विंटल12202521752125
पुणेलालक्विंटल4240025002450
मोहोळलालक्विंटल41220023002200
किल्ले धारुरलालक्विंटल4230023002300
शहादालोकलक्विंटल1255125512551
मुंबईलोकलक्विंटल232260042003800
जामखेडलोकलक्विंटल8200022002100
तासगावलोकलक्विंटल26216024202300
धुळेपिवळीक्विंटल3205021522052
चाळीसगावपिवळीक्विंटल50175120711875
सिल्लोडपिवळीक्विंटल30210021502150
मलकापूरपिवळीक्विंटल34219022502240
देवळापिवळीक्विंटल25209023102180