Saturday, February 24
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2023
पाटनक्विंटल12100014001200
खेड-चाकणक्विंटल250500900700
श्रीरामपूरक्विंटल21100025002000
राहताक्विंटल17400700550
कल्याणहायब्रीडक्विंटल36001000800
मुरबाडहायब्रीडक्विंटल31100020001500
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल24131518001605
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल12980012001000
पुणेलोकलक्विंटल1828300600450
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल17400700550
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल34700800750
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल380400500450
पेनलोकलक्विंटल543160018001600
मंगळवेढालोकलक्विंटल38200500400
पनवेलनं. १क्विंटल6148001000900
मुंबईनं. १क्विंटल1747100012001100
रत्नागिरीनं. १क्विंटल30500700650
सोलापूरवैशालीक्विंटल3601501000400
जळगाववैशालीक्विंटल124500700600
भुसावळवैशालीक्विंटल62100015001200