संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी विस्तार करा
- Taluka Post | Marathi News

आजचे सोयाबिन बाजार भाव 14/01/2023

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/01/2023
लासलगाव – विंचूरक्विंटल490300054515300
औरंगाबादक्विंटल30527053005285
राहूरी -वांबोरीक्विंटल14520053525300
पाचोराक्विंटल100525153655311
परळी-वैजनाथक्विंटल300517554155325
सेलुक्विंटल108530053505300
तुळजापूरक्विंटल145520054005300
राहताक्विंटल27530054255379
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल181509055185465
गंगापूरहायब्रीडक्विंटल3522152765248
अमरावतीलोकलक्विंटल4233500053505175
नागपूरलोकलक्विंटल1152460054605245
अमळनेरलोकलक्विंटल20480051655165
हिंगोलीलोकलक्विंटल300500054385219
कोपरगावलोकलक्विंटल261460154645360
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल9477653255000
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल411350154855451
वडूजपांढराक्विंटल100550057005600
जळकोटपांढराक्विंटल448520057505475
लातूरपिवळाक्विंटल12689535255415480
जालनापिवळाक्विंटल2086450054505350
अकोलापिवळाक्विंटल4174415053855250
मालेगावपिवळाक्विंटल43350153505335
आर्वीपिवळाक्विंटल350460055205100
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2669450055305010
बीडपिवळाक्विंटल67470054505226
वाशीमपिवळाक्विंटल3000465057505200
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल600515054505350
पैठणपिवळाक्विंटल4527052705270
धामणगाव -रेल्वेपिवळाक्विंटल931480053755150
भोकरदनपिवळाक्विंटल44530054005350
भोकरपिवळाक्विंटल26517552595217
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल415515054505300
जामखेडपिवळाक्विंटल39400053004650
परतूरपिवळाक्विंटल14520054215400
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल13500052005200
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल36450053005000
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल380440054505310
अहमहपूरपिवळाक्विंटल900500054405220
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल207535054505400
मुरुमपिवळाक्विंटल138480053505075
सेनगावपिवळाक्विंटल410460053005100
भद्रावतीपिवळाक्विंटल62533053305330
सिंदीपिवळाक्विंटल260495053805230
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल658520054005360