आजचे सोयाबीन बाजार भाव २७/०१/२०२३

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/01/2023
लासलगाव – विंचूरक्विंटल350300052505100
जळगावक्विंटल8515051505150
शहादाक्विंटल83510152695188
नंदूरबारक्विंटल65482551484925
राहूरी -वांबोरीक्विंटल16450051004800
पाचोराक्विंटल90495051385051
कारंजाक्विंटल4000504552455195
तुळजापूरक्विंटल85500052005100
राहताक्विंटल51470051695100
धुळेहायब्रीडक्विंटल22350049004900
पिंपळगाव(ब) – पालखेडहायब्रीडक्विंटल268518054075350
सोलापूरलोकलक्विंटल111450051654955
अमरावतीलोकलक्विंटल4614495051005025
नागपूरलोकलक्विंटल567440151604970
अमळनेरलोकलक्विंटल25500051515151
हिंगोलीलोकलक्विंटल455460051684884
कोपरगावलोकलक्विंटल360450052205076
मेहकरलोकलक्विंटल1220430052004800
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल411340052765250
जळकोटपांढराक्विंटल139470052004950
बारामतीपिवळाक्विंटल140440052005170
लातूरपिवळाक्विंटल14830500053505250
जालनापिवळाक्विंटल2178400051515050
अकोलापिवळाक्विंटल3448400051954900
परभणीपिवळाक्विंटल400500051505050
आर्वीपिवळाक्विंटल155450052255050
चिखलीपिवळाक्विंटल1582472551754950
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2526450052354920
बीडपिवळाक्विंटल150490052005065
वाशीमपिवळाक्विंटल3000475052005000
पैठणपिवळाक्विंटल1470047004700
वर्धापिवळाक्विंटल67487552305050
भोकरपिवळाक्विंटल50404951654607
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल396480051004950
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1200487551955015
मलकापूरपिवळाक्विंटल395478051205050
वणीपिवळाक्विंटल449505051805100
सावनेरपिवळाक्विंटल35457549884800
जामखेडपिवळाक्विंटल73450050004750
गेवराईपिवळाक्विंटल79460050254810
परतूरपिवळाक्विंटल40510051515127
गंगाखेडपिवळाक्विंटल20530054005300
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल87450050814750
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल25400150704500
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल330430052005060
केजपिवळाक्विंटल225500052005111
मंठापिवळाक्विंटल19430051505000
अहमहपूरपिवळाक्विंटल1200500052515251
चाकूरपिवळाक्विंटल196510052755202
सेनगावपिवळाक्विंटल510460051005000
पालमपिवळाक्विंटल32490051004950
उमरखेडपिवळाक्विंटल70515054005350
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल100515054005350
काटोलपिवळाक्विंटल55481150214950
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल205465851204975
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल789510052355200