आजचे कांदा बाजार भाव २७/०१/२०२३

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
27/01/2023
कोल्हापूरक्विंटल705050016001000
राहूरीक्विंटल46621001500800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटक्विंटल19875110020001550
मंगळवेढाक्विंटल24620016001130
जुन्नर -आळेफाटाचिंचवडक्विंटल1756480015501200
मुरबाडहायब्रीडक्विंटल101100020001500
अकलुजलालक्विंटल51430017001100
सोलापूरलालक्विंटल1190621002000900
येवलालालक्विंटल2500030015311100
येवला -आंदरसूललालक्विंटल1500025012211050
धुळेलालक्विंटल331010013101000
लासलगावलालक्विंटल2400060015411300
लासलगाव – निफाडलालक्विंटल215077012511150
लासलगाव – विंचूरलालक्विंटल260060015021275
जळगावलालक्विंटल9593771325975
उस्मानाबादलालक्विंटल1690015001200
मालेगाव-मुंगसेलालक्विंटल2100030113521180
सिन्नरलालक्विंटल290530013601150
सिन्नर – नायगावलालक्विंटल27950011501100
कळवणलालक्विंटल420030014001100
संगमनेरलालक्विंटल903050016001050
चांदवडलालक्विंटल1900050014181070
मनमाडलालक्विंटल1000040012311050
सटाणालालक्विंटल959530014051190
कोपरगावलालक्विंटल300070012521175
कोपरगावलालक्विंटल632595016001180
पिंपळगाव(ब) – सायखेडालालक्विंटल814040012451100
पारनेरलालक्विंटल1871630016001125
पाथर्डीलालक्विंटल30020017001200
भुसावळलालक्विंटल40800800800
देवळालालक्विंटल550038013851250
राहतालालक्विंटल35272001400950
उमराणेलालक्विंटल1950070014561300
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल528110015001300
पुणेलोकलक्विंटल2371150015001000
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल14100015001250
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल1800800800
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल65670013001000
वाईलोकलक्विंटल15100018001400
कल्याणनं. १क्विंटल3100020001500
कल्याणनं. २क्विंटल3110014001200
नाशिकपोळक्विंटल2821110015001251
पिंपळगाव बसवंतपोळक्विंटल2375030015451225
सटाणाउन्हाळीक्विंटल31520016001