Ration card : रेशन दुकानदार किती रेशन देतो? तुम्हाला किती रेशन मिळवायचे आहे, मोबाईलमध्ये आधार क्रमांक टाकून तपासा.

  App Download Link :-

येथे क्लिक करा

रेशन दुकानदार किती रेशन देतो बघा इथे? तुम्हाला किती रेशन मिळायला पाहिजे, चेक करा लगेच आधार नंबर टाकून तुमच्या मोबाईल मध्ये…