सरपंच-उपसरपंचचा पगार कितीने वाढला, सरकारचा निर्णय लगेच आला

sarpanch salary news update

ग्रामपंचायत मानधन लोकसंख्या 0-2000

 1. सरपंच मानधन ₹ 3000 ₹ प्रति महिना असतो
 2. उपसरपंचचा पगार ₹ 1000 प्रति महिना असतो
 3. सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५% असतो
 4. सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 2250 असतो
 5. उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 750 असतो
Sarpanch Salary News Update 1 1 Taluka Post | Marathi News

2001 मध्ये 8000 लोकसंख्या असलेल्या

 1. सरपंचाचे मानधन ₹ 4000 प्रति महिना असतो
 2. उपसरपंचांचा पगार ₹ 1500 प्रति महिना असतो
 3. सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५% असतो
 4. सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3000 असतो
 5. उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1125असतो

8000 व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या 

 1. सरपंच ₹5000 प्रति महिना असतो
 2. उपसरपंच ₹ 2000 प्रति महिना असतो
 3. सरकारी अनुदानाची टक्केवारी ७५% असतो
 4. सरपंच अनुदान रक्कम ₹ 3750 असतो
 5. उपसरपंच अनुदान रक्कम ₹ 1500 असतो