आजचे सोयाबिन बाजार भाव (दि.18/11/2022)

Last Updated on November 18, 2022 by Taluka Post

आजचे  सोयाबिन बाजार भाव, Soybean Rates Today,

आज आपण राज्यातील जिल्हा तालुका -निहाय ‘कांदा’ या पिकाचे बाजार भाव बघूया . राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कांदा (Onion),कापूस (Cotton), , मका (Corn),तूर (Pigeon pea), इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध कायम असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी आपण या ठिकाणी पूरवत आहोत. रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेतमाल : सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
18/11/2022
औरंगाबादक्विंटल50514955905369
माजलगावक्विंटल1370450055685400
राहूरी -वांबोरीक्विंटल21510054005250
सिल्लोडक्विंटल95530057005500
उदगीरक्विंटल4407550055755537
कारंजाक्विंटल4500485055505350
अचलपूरक्विंटल195505054005225
श्रीरामपूरक्विंटल43520057005500
परळी-वैजनाथक्विंटल800510055005351
मानोराक्विंटल949510156005340
राहताक्विंटल169470055625470
धुळेहायब्रीडक्विंटल10500054005200
सोलापूरलोकलक्विंटल256430555955430
अमळनेरलोकलक्विंटल50520054255425
हिंगोलीलोकलक्विंटल1500519056205405
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल606130156145580
लातूरपिवळाक्विंटल17395550062045700
जालनापिवळाक्विंटल6498400058005350
अकोलापिवळाक्विंटल5691400059955000
यवतमाळपिवळाक्विंटल956520056455422
परभणीपिवळाक्विंटल1192525056705500
चिखलीपिवळाक्विंटल3522485060005425
बीडपिवळाक्विंटल233460157005465
वाशीमपिवळाक्विंटल11000475065006200
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल1200535056005500
पैठणपिवळाक्विंटल10490057515730
कळमनूरीपिवळाक्विंटल40500050005000
धामणगाव -रेल्वेपिवळाक्विंटल1900440058255050
चाळीसगावपिवळाक्विंटल4500054005200
भोकरपिवळाक्विंटल337410456024853
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल830520054005300
जिंतूरपिवळाक्विंटल240500556015400
अजनगाव सुर्जीपिवळाक्विंटल672500060005500
वणीपिवळाक्विंटल680507554705200
गेवराईपिवळाक्विंटल229477656525250
परतूरपिवळाक्विंटल180537556265600
तळोदापिवळाक्विंटल28460256625520
नांदगावपिवळाक्विंटल57420155015151
मंठापिवळाक्विंटल341450055005300
औसापिवळाक्विंटल1281510057255548
किनवटपिवळाक्विंटल102540056005500
मुखेडपिवळाक्विंटल77496156005500
मुरुमपिवळाक्विंटल564481861405479
उमरगापिवळाक्विंटल57490156415550
पुर्णापिवळाक्विंटल515430256005498
पाथरीपिवळाक्विंटल139460056305000
चांदूर-रल्वे.पिवळाक्विंटल381520056505500
आष्टी-जालनापिवळाक्विंटल35548056505500
पांढरकवडापिवळाक्विंटल127520056505600
उमरखेडपिवळाक्विंटल180490051005000
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल370490051005000
काटोलपिवळाक्विंटल96460055005000
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल215445054805000
कळंब (यवतमाळ)पिवळाक्विंटल75485053505100
सोनपेठपिवळाक्विंटल280440256005450
बोरीपिवळाक्विंटल36520055755305