Saturday, March 2

Direction of Panchnamas to Revenue: शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत भरपाई

Last Updated on November 30, 2023 by Jyoti Shinde

Direction of Panchnamas to Revenue

महसूल, कृषी विभागाला पंचनाम्यांचे निर्देश; निधी प्रस्तावाचीही सूचना


नाशिक : गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे शेती आणि फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या बाधित शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात येईल. यासाठी महसूल, कृषी विभागाने तातडीने कालबद्ध पद्धतीने एकत्रितरीत्या सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण करावेत, असे निर्देश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले.


मदत व पुनर्वसन तसेच कृषी विभागाने राज्यातील अवकाळी पाऊस आणि गारपीट याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण केले .

राज्य मंत्रिमंडळ बैठक

पंचनामे प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे


तातडीने करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी यांनी सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांना द्यावेत व ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झाल्याप्रकरणी निधी मागणीचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी, असे औपचारिक निर्देश महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन) विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करून घेऊन निधी वितरित करण्याच्या एकत्रित प्रस्तावावर विभागाने तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले.Direction of Panchnamas to Revenue

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड,शहापूर, हे तालुके बाधित असून यामधील ५३ हेक्टर क्षेत्रातील भाजीपाल्याचे मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालले आहे. पालघर जिल्ह्यातील वसई व डहाणू तालुक्यांतील ४१ हेक्टर क्षेत्रातील भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, नांदगाव, नाशिक, निफाड, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, सिन्नर, चांदवड, येवला तालुक्यातील ३२ हजार ८३३ हेक्टर क्षेत्रातील कांदा, द्राक्ष, सोयाबीन, मका, गहू, ऊस व फळपिके, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, शिरपूर, शिंदखेडा तालुक्यातील ४६ हेक्टर क्षेत्रातील केळी, पपई, कापूस, हरभरा, नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर, अक्कलकुवा, नंदुरबार, शहादा, तळोदा, अक्राणी तालुक्यातील दोन हजार २३९ हेक्टर क्षेत्रातील भात, कापूस, तूर, मका, मिरची,कांदा,तर जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव, अमळनेर, चोपडा, एरंडोल, पारोळा, चाळीसगाव, जामनेर, पाचोरा, धरणगाव, बोदवड, भडगाव तालुक्यातील ५५२ हेक्टर क्षेत्रातील कांदा, हरभरा, गहू, मका, ज्वारी व फळपिकांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.


अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, पारनेर, राहाता येथील १५ हजार ३०७ हेभुसावळ, यावल, रावेर, मुक्ताईनगर,क्टर क्षेत्रातील केळी, पपई, मक्याचे नुकसान झाले आहे. पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, शिरुर तालुक्यातील तीन हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रातील द्राक्ष, कांदा पिकांचे नुकसान झाले आहे, सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील १५ हेक्टर क्षेत्रातील भात पिकाचे नुकसान झाले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील संभाजीनगर, पैठण, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड, खुलताबाद, सिल्लोड, सोयगाव आणि फुलंब्री तालुक्यातील चार हजार २०० हेक्टर क्षेत्रातील केळी, पपई व मका पिकांचे नुकसान झाले आहे.

हेही वाचा: Unified Payments Interface Id : यूपीआय किंवा नेट बँकिंगद्वारे पेमेंट करताना जर दुसऱ्याच्या खात्यात पैसे गेलेत,तर काळजी करू नका, फक्त आधी ‘हे’ काम करा


जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, जालना, जाफराबाद तालुक्यातील पाच हजार २७९ हेक्टर क्षेत्रातील द्राक्ष, केळी, कांदा, खरीप ज्वारी, गहू व हरभरा पिकांचे नुकसान झाले आहे. बीड जिल्ह्यातील परळी,तसेच तालुक्यातील २१५ हेक्टर क्षेत्रातील कांदा, ज्वारी, या भाजीपाल्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील १०० हेक्टर क्षेत्रातील भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे. परभणी जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, जिंतूर, पाथरी, पूर्णा, पालम, मानवत सोनपेठ, सेलू तालुक्यातील एक हजार हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी ज्वारी, कापूस, सीताफळ, पेरू, भाजीपाला या पिकांचे नुकसान झाले आहे.Direction of Panchnamas to Revenue


मुदखेड तालुक्यातील ५० हेक्टर क्षेत्रातील केळी पिकाचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा, नांदुरा, लोणार, सिंदखेडराजा, देऊळगाव राजा, संग्रामपूर, मेहकर, जळगाव जामोद, मलकापूर, खामगाव, शेगाव, मोताळा, नांदुरा तालुक्यातील ३३ हजार ९५१ हेक्टर क्षेत्रातील भाजीपालाचे नुकसान झाले आहे.