Saturday, March 2

Nashik news : नाशिक जिल्ह्यातील 231 गावांचे नशीब बदलणार; यात तुमचं गाव आहे का बघा कारण…

Last Updated on May 24, 2023 by Jyoti S.

नाशिक(Nashik news) : राज्य शासनाच्या जलयुक्त शिवार २.० योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यातील २३१ गावांची निवड करण्यात आली असून आता या सर्व गावांचा जल आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत या योजना तालुकास्तरावर मंजूर करून जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येणार असून त्यानंतर या सर्व योजनांना राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर काम सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

आता WhatsApp वर मिळवा राज्य सरकारच्या योजना,ब्रेकिंग न्युज,तसेच जॉब अपडेटस आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन व्हा.

2015 ते 2019 या कालावधीत राज्य शासनाने 22 हजार 593 गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची 6 लाख 32 हजार 896 कामे पूर्ण केली असून 20 हजार 544 गावांमध्ये जलशुद्धीकरण केले आहे. या योजनेद्वारे 27 लाख TACM पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली. शासनाने पुन्हा पूर्वीप्रमाणे जलयुक्त शिव अभियान 2.0 योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामध्ये गावातील पाण्याचे संतुलन, मृद व जलसंधारण, पाण्याचे शाश्वत स्रोत उपलब्ध करून देणे, ज्या भागात पाणी(Nashik news) आहे त्या भागातील भूजल पातळी वाढवणे. अतिवापर केला जातो. त्यासाठी भूजल पातळी आणि टंचाईग्रस्त भागाच्या आधारे गावांची निवड केली जाणार आहे.

नवीन आराखड्यानुसार प्रत्येक गावासाठी पाण्याचे आराखडे तयार करण्यात येणार असून त्यानुसार गावात पाणलोट विकास, जलसंधारण, जलपर्णी रोखणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. यासोबतच पाणी साठवण्यासाठी शेततळे बांधणे, प्लॅस्टिक अस्तरीकरणाद्वारे पाणीसाठा, सूक्ष्म सिंचन, मुळात पाणी संवर्धन, समतोल तत्त्वावर सामूहिक सिंचन व्यवस्था, जलसंचयन प्रकल्पांवर शेतकऱ्यांच्या(Nashik news) सहभागाने सिंचन व्यवस्थापन आदी बाबींना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

नव्या योजनेत जलसाक्षरतेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यावर जलसाक्षरतेवर भर दिला जाणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी सर्व संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन जलयुक्त शिवार २.० योजनेसाठी गावांची निवड करण्याचे आदेश दिले होते. यासोबतच जलयुक्त शिवार २.० योजनेत प्रामुख्याने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व अटल भुजल योजनेंतर्गत निवडलेल्या गावांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार नाशिक(Nashik news) जिल्ह्यातील 231 गावांची निवड करण्यात आली आहे.

या गावांमध्ये शिवारफेरी घालण्यात आली असून त्यांचा जल आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आठवडाभरात हे आराखडे तयार करून जिल्हास्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातील. पाणी आराखडे तयार करून मंजूर करण्यासाठी गावपातळीवर, तालुकास्तरावर आणि जिल्हास्तरावर तीन समित्या आहेत.(Nashik news)

आता जलयुक्त शिवारसाठी निवड झालेली तालुकानिहाय गावे खालीलप्रमाणे पहा …

मालेगाव ( गावे २०) : एरंडगाव, कंधाणे, कजवाडे, गारेगाव, झाडी, नागझरी, पोहाणे, रामपुरा, व-हाणे, सावकारवाडी, हताणे निमशेवाडी, मोरदर, वळवाडी. खाकुर्डी, टिपे,चिंचवे गा, ज्वार्डी खु., ज्वार्डी बु., वळवाडे.
..
नांदगाव (गावे १२) : , नांदूर, लोंढरे, डॉक्टरवाडी, धोटाणे बुद्रुक,गणेशनगर, मनमाड, पिंप्राळे, वाखारी, धनेर, भार्डी, चांदोरे, रोहिले बुद्रुक.
..
चांदवड ( २१) : इंद्रायवाडी, शिवाजीनगर, वाहेगावसाळ,  तळवाडे, निमगव्हाण, वडनेरभैरव,  जैतापूर, भयाळे, शिवरे, कोकणखेडे, रापली, वागदर्डी, पिंपळद,बोराळे, दुधखेड,धोतरखेडे, नवापूर, इंदिरानगर, चिखलांबे, धोंडगव्हाण,खडकजांब.
..
येवला ( १६) : आहेरवाडी, एरंडगाव खु., मातूलठाण, रायते, लहीत,परंडगाव बु., कानडी, कोटमगाव बु., को गोपाळवाडी, नायगव्हाण, पिंपळखुटे खु., बदापूर, भुलेगाव, शिरसगाव लौकी,टमगाव बु., खैरगव्हाण.
..
देवळा (१४) : फुलेमाळवाडी, अऊर, महालपाटणे, माळवाडी, लोहणेर,सांगवी, सुभाषनगर, वरवंडी, कापक्षी, कुंभार्डे, गिरणारे, गुंजाळनगर, विठेवाडी, सटवाईची वाडी
..
निफाड (१६) : करंजगाव, कसबे सुकेणे, नारायणटेंभी, डोंगरगाव, थेरगाव, देवगाव, धारणगाँव खडक,कोकणगाव, कोटमगाव, गोळेगाव, निमगाव वाकडा,वावी, विंचूर, सारोळे खुर्द, बोकडदरा, वडाळीनजीक.
..
सिन्नर (१५) :  सोनेवाडी,पिंपरवाडी, फर्दापूर, वडगाव- सिन्नर, हरसूल, कृष्णनगर, कोमलवाडी, खंडागळी, गुरेवाडी, चोंढी, माळेगाव, मेंढी, देवपूर, निऱ्हाळे, आशापूर, चापडगाव.
..
दिंडोरी (१४) : श्रीरामनगर, शिंदपाडा, करंजखेड, देहरे, पळसविहीर, मोखनळ, महाजे,सावरपातळी, बोरवण
जालखेड, कोकणगाव बु., वाघाड,गांडोळे, गोळशी, चिल्हारपाडा.
..
नाशिक (११) : वंजारवाडी, शेवगेदारणा, संसारी, बेलतगव्हाण,भगूर, राहुरी, लहवित, लोहशिंगवे,गोविंदपुर, दोणवाडे, नानेगाव
..
पेठ (१५) :  लव्हाळी, होमपाडा डोल्हारमाळ, चोखमुख, खडकी, खु., बोरधा, रायतळे,आमडोंगरा, केळविहीर,शेवखंडी,  डोंगरशेत, धुळघाट, फणसपाडा,सादरपाडा (रा.), गावंध.
..
बागलाण ( १७) :  ईजमाने, मालेगाव भामेर, जुनीशेमळी, पठावेदिगर, भुयाणे, जाखोड, जैतापूर, जोरण, नरकोळ,बोढरी, चिराई, बहिराणे, वरचे टेंभे, खालचे टेंभे, , बिजोरसे,मानूर, वाडीचौल्हेर.
..
कळवण (१५) : नवीबेज, पिंपळ बु., सावरपाडा , दरेगाव- हतगड, देसराणे, इंशी, मोकभणगी, नाळीद, नांदुरी,
सुळे, विसापूर, बगडू, भेंडी, भुसणी, बिजोरे, दयाणेदिगर

सुरगाणा (१५) :  उंबरपाडा, अंबाठा, दोडीचापाडा, गोंदुणे, हट्टी बु., हेमाडपाडा,अंबोदे,रगतविहीर, राहुडे,चिंचपाडा, मांधा, मनखेड,  वाघाडपाडा, पिंपळचोंड,वांजूळपाडा,पायरपाडा
..
इगतपुरी (१५) : सातुरली, टाकेद बु… शेवगेडांग,बॉबलेवाडी,भंडारदरवाडी, भरवीर खु., धारणगाव, घोडेवाडी, चिचलखैरे, माणिकखांब आंदोळी, सोनोशी, . बारशिंगवे,अडसुरे बु., बाहुली खु.

त्र्यंबकेश्वर (१५) : बेहेडपाडा, दापूर, राजीवनगर, सापगाव, खंबाळे, खरोली, कोटांबी हरसूल,, हुंब्याची मेट, मेटघर किल्ला, मुळवड, नांदगाव, शिंदपाडा,धाडोशी, हातलोंडी, कास.

हेही वाचा:

RBI withdraws Rs 2000 notes : बँकेत नोटा जमा करताय? सावधान! सीए ने इशारा दिला

Comments are closed.