या ७ गोष्टींमुळे मुलांचा मेंदु होऊ शकतो कमजोर 

१- जास्त फोन बघणे 

२- जास्त TV  बघणे 

३- मोठ्या आवाजाने आणि लाऊड स्पीकर च्या आवाजाने 

४- फास्ट फुड जास्त खाणे 

५- जास्त वेळ झोप न घेणे 

६- लठठ पणा येणे 

७- घरातले वातावरण चांगले ठेवा